Sobe


Kapacitet hotela:Hotel raspolaže sa 20 soba u koje se može smjestiti 40 osoba. Maksimum je 3 ležaja po sobi. Struktura soba je sljedeća:

8 jednokreventih soba

6 dvokrevetnih soba

6 soba sa francuskim ležajem

Jednokrevetne sobe

Dvokrevetne sobe

Sobe sa francuskim ležajem